maandag 5 oktober 2015

'Oplossen financiële situatie moet prioriteit zijn'


Column [De Ware Tijd] - SVB-voorzitter John Krishnadath (foto: links) heeft verklaard dat door de aangekondigde lastenverzwarende maatregelen die de regering doorvoert, de bond genoodzaakt is bezuinigingsmaatregelen te treffen. Er zal onder meer diep gesneden worden in kosten voor dienstverlening aan de bond. Het sombere geluid valt samen met het 95-jarig bestaan van de bond op 1 oktober.

Krishnadath kondigt aan dat over de hele linie de kosten verhaald zullen worden op bonden, clubs en sporters. Hij verwacht dat ook donoren en sponsors zullen afhaken of snijden in hun bijdragen.

Reeds vier maanden is de discussie gaande over de verslechterde financieel-economische situatie. Sterk leiderschap brengt met zich mee een spoedbijeenkomst met de leden, het technisch en administratief personeel in een vroeg stadium bijeenroepen en de visie van het bestuur voorleggen over te treffen saneringsmaatregelen en mogelijke strategieën om het hoofd te bieden aan de harde tijden. De sombere tijding doen rond de 95ste verjaardag van de bond is niet netjes. Afhaken van sponsors vond plaats lang vóór de officiële bekendmaking van de financieel economische crisis. Sponsors hebben zich voornamelijk teruggetrokken door het benedenmaats functionerend bestuursapparaat van de SVB en de sterk tegenvallende voetbalprestaties.

Op de wereldranglijst van de FIFA staat Suriname niet ver af van de laatste plaats. Een ontwikkeling die ernstig zorgen baart. De indruk wordt gewekt alsof het afhaken van Caravan en Papatam te maken heeft met de financieel-economische ontwikkeling van het moment, terwijl het royaal aankoopbeleid van Caravan de club heeft genekt. Papatam ging onderuit door de reeds enige jaren hoge kosten van transport bij uitwedstrijden en geringe inkomsten bij thuiswedstrijden alsook de uitrusting van voetballers. De geschetste problemen zijn trouwens niet clubgebonden. De SVB lijdt de afgelopen twee jaar verlies. De vraag is waaraan het ligt en wat gedaan moet worden om de financiële situatie op korte termijn gezond te maken. Broeden op een droomplan over een nieuw stadion lost de actuele problemen van de voetbalsport niet op.

De huidige moeilijke fase van instandhouding van de clubs vraagt om onverdeelde en dringende aandacht en het aanreiken van een directe oplossing. Niemand heeft iets aan een nieuw stadion als de verenigingen en bonden één voor één uit elkaar vallen, omdat er geen reddingsplan bestaat om de clubs de helpende hand te bieden. Als individuele financiers zoals Brunswijk zich terugtrekken, valt de hele 'topsport' in Suriname om. Het oplossen van deze ongezonde situatie is prioriteit nummer één. Het is vijf voor twaalf. Hoog op de agenda van de SVB moet staan hoe om te gaan met de ontstane financieel-economische crisis in het land die de sport in het algemeen en in het bijzonder de voetbalsport, als meest beoefende tak van sport, raakt.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Games