maandag 2 september 2013

'Masterplan nodig voor nationale voetbalselecties'


Column [De Ware Tijd] - Ronald Kolf staat op een uitermate belangrijk kruispunt, omdat hij moet besluiten of hij de functie van technisch directeur bij de Surinaamse Voetbalbond (SVB) op zich zal nemen. Ervaringsfeiten hebben hem kennelijk geleerd stringente condities te stellen alvorens op de stoel te gaan zitten. Kolf heeft onomwonden gezegd dat de bondscoach een sleutelrol vervult in het streven het lokale voetbal naar een hoger niveau te tillen. Volgens hem komt de taak van de bondscoach als autoriteit nu niet goed uit verf.

De ervaringsdeskundige haalt fundamentele feiten aan die in het verleden tot ernstige problemen hebben geleid, zoals een goede planning bij de samenstelling van de nationale voetbalselectie. Nu ligt er weer een opdracht van het bondsbestuur om een selectie samen te stellen voor het ABCS-toernooi in november. De competitie ligt stil en voetballers zijn niet in training. Als de voortekenen niet bedriegen, wil Kolf een fundamentele doorbraak brengen en vernieuwend denken introduceren.

Kolf heeft gelijk als hij met andere woorden vaststelt dat het niet verantwoord is een vertegenwoordigend team onder de huidige omstandigheden samen te stellen. Meer nog is hij nog niet formeel in functie. Afrondende gesprekken moeten worden gevoerd.

Een profielschets van de bondscoach is niet eens aan de orde gekomen. Ook die van de begeleidingscommissie niet. Kolf is zich er van bewust dat de aansprakelijkheid voor prestaties van de selectie in de eerste plaats op zijn schouders rust, omdat hij als technisch directeur de directieven moet geven aan de technische staf. Om een nationale selectie op welk toernooi dan ook voor te bereiden, is een masterplan nodig dat breed gedragen wordt. Het SVB-bestuur wil met name meedoen aan het Wereldkampioenschap in 2018, waarvan de kwalificatiewedstrijden in 2016 worden gespeeld. Een masterplan is er niet. Het bondsbestuur wil jonge spelers op het veld zien. Precies daar zit een kronkel in de redenering, omdat een dergelijke eis bij voorbaat niet kan worden gesteld aan een technisch directeur of bondscoach. Terecht legt Kolf deze ongenuanceerde eis naast zich neer. Wat geldt, is het selecteren van de kwaliteit op momenten waarop de kwaliteit zich aandient.

Deelplannen zijn nodig waarbij niet alleen naar de prestaties wordt gekeken, maar ook naar de randvoorwaarden. Deelname aan een WK-eindtoernooi wordt niet alleen met de mond beleden. Het afleggen van de weg naar dat mondiaal gebeuren, vereist een tot in detail uitgewerkte roadmap. Vanaf de aanstelling van de nieuwe technische staf begint het aftellen. Beschikbare financiën en 100 procent beschikbaarheid van geselecteerden en 100 procent medewerking van clubtrainers, moeten in place zijn. Er is nog veel meer: constante medewerking van het bedrijfsleven waar geselecteerden in dienst zijn en schoolleiders is een hoofdstuk apart. Een nationale campagne voor ondersteuning door de hele samenleving mag niet ontbreken. Zeker drie keer is bij de SVB steeds een nieuwe datum genoemd om de droom van een WK te realiseren. Een plan daartoe is nooit gemaakt. Kolf kan veel op zijn brede schouders dragen, maar ja zeggen tegen een avontuur zonder harde garanties van het bondsbestuur kan zijn imago ernstig schaden. Hij heeft daarom gelijk om te zeggen dat hij meer tijd nodig heeft om aan de tafel meer en duidelijke garanties te krijgen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Games