maandag 22 april 2013

'Toekomst van het voetbal blijft zweverig'


Column [De Ware Tijd] - Kandidaat-besturen die meedingen naar de bestuurlijke overname bij de Surinaamse Voetbalbond (SVB) presenteerden kort voor het weekeinde beleidsdocumenten. Daarin is nauwelijks verschil in uitgangspunten en voornemens terug te vinden in vergelijking tot beleidsprogramma’s van het bestuur Giskus.

Dat betekent continuering van het beleid van de huidige voorzitter en een pluim aan zijn adres. Hij heeft een beleid op spoor gezet dat in elk geval de komende vier jaren verder wordt voortgezet.

In Suriname is de roep naar alle neuzen in een richting groot. Op het gebied van de voetbalsport is in de loop van de geschiedenis, zelfs van recente data, een aantal congressen gehouden. Resoluties zijn gepresenteerd en aanbevelingen gedaan over de toekomst van de voetbalsport. Fifa en andere regionale organisaties zijn naar Suriname gekomen en hebben verslag gedaan over de stand van zaken over het voetbal in het land. De rapporten waren onverdeeld gunstig. Vooral de aanpak, vlotte uitvoering en afleggen van verantwoording van de goalprojecten heeft de aandacht van de developmentofficers getrokken. Suriname is als voorbeeld gesteld bij andere landen. In de Surinaamse politiek bestaat er een cultuur van afbraak en neerhalen van voorgangers bij de wisseling van de wacht, ook al bestaat er geen aanleiding daartoe.

Dat Krishnadat en Defares willen voortborduren op de basis die reeds is gelegd geeft alvast hoop dat met deze positieve instelling werkers voor de voetbalsport meer vertrouwen krijgen in het voetballeiderschap. Giskus heeft trouwens bij herhaling gezegd dat de successen die samen zijn neergezet met de leden altijd voor verbetering en perfectionering vatbaar zijn. Klakkeloos overnemen van zijn beleid zou daarom niet getuigen van out of the box denken, omdat in de steeds veranderende voetbalwereld altijd processen van vernieuwing op de toonbank liggen. Dat betekent dat ongeacht wie vanaf vrijdag het gezag gaat uitoefenen bij de SVB, de gelederen gesloten moeten worden en intensief een combinatie van vernieuwend denken met daadkracht, nodig is.

Droomplannen brengt voetbalbeleidsmakers niet dichter bij het doel. Grote sommen geld inzamelen voor peperdure accommodatie en bij voorbaat data noemen voor deelname aan grote eindtoernooien, is niet verstandig. De praktijk heeft in dit opzicht geleerd dat sinds voor het bestuur Giskus die plannen nooit zijn verwezenlijkt. Condities daartoe zijn vooraf nooit gesteld, omdat een professioneel planorgaan om de doelen te realiseren binnen een bepaald tijdstip en voldoende middelen, ontbrak.

Zelfonderschatting kan funest zijn. Surinamers hebben laten zien tot veel in staat te zijn als het er op aankomt. Maar overschatting is ook halsbrekend als vooraf bekend is dat Suriname ook op het gebied van voetbal met een capaciteitstekort zit. Vooral in organisatorisch opzicht als in de zin van menskracht als het gaat om realisatie van duurzame en grootscheepse resultaten. Daar moet in hoofdzaak aan worden gewerkt om met name nu de contouren aan te geven waarlangs het voetbal hier moet worden opgekrikt. Welk bestuur ook aan het roer komt is het zaak dat voldoende realiteitszin bestaat en over- enthousiasme wordt getemperd. Zolang de basisvoorwaarden om resultaten op het voetbalveld te bereiken niet zichtbaar en realistisch worden gemaakt, blijft de toekomst van het voetbal in het land zweverig.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Games