maandag 22 april 2013

Groep-Krishnadath presenteert beleidsdocument


In een elf pagina’s tellend beleidsdocument heeft de groep John Krishnadath (foto: 3e van links), die vrijdag de strijd aanbindt tegen de groep John Defares om het roer over te nemen bij de Surinaamse Voetbalbond (SVB), een beeld geschetst van de plannen na verkiezingswinst. De beleidsperiode loopt van 2013 t/m 2017.

Vrijdag gaf tegenkandidaat John Defares aan de media uitleg over de plannen van zijn bestuur. Uit de beleidsnotities van Krishnadath valt af te leiden dat er zwaar getild wordt aan continuïteit van het beleid dat door het aftredende bestuur Giskus is gevoerd. Dat vertaalt zich in onder andere het feit dat vier bestuursleden van het bestuur Giskus op de kandidatenlijst staan. Delen van het beleidsplan van dat bestuur zijn dan ook overgenomen. Verder zijn de beleidsintenties in samenspraak met de leden geformuleerd, die hebben hun wensen kenbaar gemaakt in tal van gesprekken met de groep Krishnadath.

Belangrijkste issues zijn partijpolitiek buiten de organisatie houden en continuering van het beleid van het vorig bestuur dat mede tot stand is gekomen door een SVB-Fifa Performance Evaluation. Extra aandacht gaat naar jeugdvoetbal. Daarnaast wordt er ook gezocht naar een betere balans bij de financiële ondersteuning van de leden in de districten.

Kerndoelen zijn ontwikkeling van het voetbal in Suriname en standaardisatie van de organisatiestructuren conform Fifa-vereisten. Marketing, promotie & branding zullen ook worden aangepakt. De maatschappelijke rol van de voetbalsport zal worden verbreed en verdiept. Onderdeel van de beleidsnotities is het organiseren van een congres met een evaluerend karakter en het vormen van een toekomstbeeld. In het beleidsdocument is ruim geciteerd uit plannen van het Ministerie van Sport en Jeugdzaken over het sportbeleid in Suriname en een Nationaal Ontwikkelingsplan voor bewegen, lichamelijke opvoeding en sport.

Verder zijn grote lappen stukken uit vorige beleidsnotities van het bestuur Giskus verwoord over professionalisering van de organisatie, de inrichting van het voetbal, samenwerking met donoren, strategieën, marketing en promotie van het voetbal. Meegenomen zijn nog uit te voeren actieplannen van het bestuur Giskus, gestoeld op adviezen van de Fifa over professionalisering van de bond, zoals aangegeven in het plan 2013-2015.

3 opmerkingen:

  1. Jammer dat het huidig beleid wordt gecontinueerd....het komt alleen de bestuursleden ten goede...en niet de voetballerij...kom met innovatie...iets nieuws...

    BeantwoordenVerwijderen
  2. Jammer dat de leden het niet inzien.Maar laten we hopen dat op de dag van stemming de meerderheid van de leden toch voor vernieuwing kiezen dus voor Defares

    BeantwoordenVerwijderen
  3. Ben eens met jullie. Deze zelfde bestuursleden had Giskus overgenomen van de toenmalige voorzitter Krish Boendie. Er is geen vooruitgang en zou kiezen voor vernieuwing, dus ook groep Defares. Bovendien had Defares het ook niet slecht gedaan bij NV Haven Beheer.

    BeantwoordenVerwijderen

Games