zaterdag 23 juli 2011

Laatste dagen SVB-bestuur lijken geteld


Op het kantoor van de Surinaamse Voetbalbond (SVB) is vrijdag een brief bezorgd waarin 15 SVB-leden verzoeken om een ledenvergadering. Tijdens die bijeenkomst staat waarschijnlijk het vertrouwen in het huidige SVB-bestuur op het spel. De aanleiding voor de vergadering is de omstreden gift van 40 duizend US dollar tijdens een meeting van de Caribische Voetbalunie half mei aan de aangesloten lidlanden. De SVB nam destijds de donatie in ontvangst met een laptop en een beamer.

De donaties werden van begin af aan in verband gebracht met een poging tot omkoping. Mohamed Bin Hammam, die zich namens de Aziatische voetbalfederatie kandidaat had gesteld als FIFA-voorzitter, zou hiermee stemmen hebben willen vergaren om zittend FIFA-preses Sepp Blatter te verslaan tijdens de presidentsverkiezingen op 1 juni.

Inmiddels heeft de SVB ook het geldbedrag op verzoek van de FIFA teruggestort. Dat gebeurde na een onderzoek van de ethische commissie van de wereldvoetbalbond. Volgens dit rapport, dat drie weken geleden uitlekte naar de media, zijn de bewijzen voor omkoping door Bin Hammam 'uitgebreid, overtuigend en overweldigend'.

Op 7 juni kwamen de SVB-leden in een spoedvergadering bijeen om het aannemen van de gift door SVB-voorzitter Louis Giskus en SVB-secretaris Tony Stienstra te bespreken. Giskus zei bij die gelegenheid dat hij te goeder trouw had gehandeld en niet beter wist dan dat het om een donatie van de Caribische voetbalbond ging om de ontwikkeling van het Surinaamse voetbal te ondersteunen. Tijdens de laatste vergadering is afgesproken dat de leden het door de FIFA ingestelde onderzoek naar het al dan niet betalen van smeergelden door Bin Hammam zouden afwachten. Vandaag kwam de ethische commissie van de FIFA tot een conclusie en heeft Mohamed Bin Hammam een levenslange schorsing opgelegd.

Nu blijkt dat ook de verklaring van Giskus volgens de 15 kritische SVB-leden haaks op de conclusies van het onderzoeksrapport van de FIFA staat: "Uit de afgelegde verklaringen is gebleken dat CFU-president Jack Warner reeds bij de overhandiging van het geld, de laptop en de beamer had aangegeven dat deze van Bin Hammam afkomstig waren," zo staat te lezen in de brief.

De leden hadden juist gehoopt "dat uit het rapport zou blijken dat Suriname een zodanig karakter had getoond dat elke schijn van omkoping zou zijn uitgesloten. Het onderzoek heeft jammer genoeg anders uitgewezen. Hierdoor is niet alleen de SVB lokaal en internationaal te schande gezet maar is ook Suriname internationaal aan de schandpaal genageld."

De leden, waaronder diverse lidbonden en de voorzitters van onder meer Intermoengotapoe, Transvaal, Notch, Excelsior, FCS Nacional en Tammenga, tonen zich in hun brief 'diep teleurgesteld' in het SVB-bestuur. Ze vinden dat het in het bestuur gestelde vertrouwen ernstig is geschaad.

Om een SVB-vergadering bijeen te roepen dienen 10 leden daartoe een verzoek in te dienen en te ondertekenen. Volgens de initiatiefnemers zouden behalve de 15 ondertekenaars nog verschillende andere leden achter het verzoek staan. Maar zij waren vanwege verblijf elders niet in de gelegenheid om hun handtekening te zetten.

De SVB moet nu volgens de statuten binnen drie weken na ontvangst van de brief een ledenvergadering uitschrijven. Mogelijk wordt dan een motie van wantrouwen tegen het huidige bestuur ingediend.

Navraag leert dat noch SVB-secretaris Ashok Bainat Sah noch SVB-directeur Gordon van Sichem de brief onder ogen hebben gehad. Beiden waren vrijdag het grootste deel van de dag niet aanwezig op het bondsbureau aan de Letitia Vriesdelaan.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Games