woensdag 29 juni 2011

SVB legt schuld afketsen relatie bij Seedorf


De Surinaamse Voetbalbond (SVB) zou graag een 'duurzame en gezonde relatie' willen opbouwen met ON International, de organisatie van voetballer Clarence Seedorf. Nadat begin 2008 gesprekken over een samenwerking tussen beide partijen werden afgebroken, 'ligt de bal inmiddels op de middenstip', zo laat de SVB weten.

De SVB reageert hiermee op uitlatingen van de topvoetballer dinsdag tijdens een persconferentie in Royal Torarica. Seedorf gaf daarbij aan dat hij niet 'precies kon aangeven' waarom het destijds was misgelopen met de onderhandelingen. De bond acht het daarom van belang om daar zijn visie op te geven.

In de persverklaring meldt de SVB dat in 2008 met de manager van Seedorf, Geoffrey Schuhkraft, namens On International gesprekken zijn gevoerd om tot een duurzame samenwerking te komen. "Op 29 februari 2008 kregen wij via advocaat Humphrey Schurman een Memorandum of Understanding te tekenen. Aangezien wij het niet eens waren met enkele formuleringen hebben wij niet getekend. Voorts vroegen wij naar een projectplan om voor te leggen aan de Algemene Leden Vergadering van de SVB ter beoordeling, hetgeen wij niet hebben ontvangen."

In het vervolg geeft de SVB aan nog steeds naar een duurzame samenwerking met de organisatie van Seedorf te streven. "Zoals wij nu een gezonde relatie hebben met onder andere de FIFA, de KNVB, de Suriprofs en enkele bedrijven, zo ook willen wij die met de organisatie van Clarence Seedorf. Dat wij geen overeenkomst hebben gesloten met On International heeft niet gelegen aan de SVB. Het antwoord zou de heer Geoffrey Schuhkraft kunnen geven."

De SVB verwijst onder meer naar de door ON International voorgestelde structuur van de voorgenomen samenwerking. Daarbij zou een nieuw bestuur worden samengesteld waarin zowel de SVB als ON International vertegenwoordigd waren. Laatstgenoemde organisatie zou daarin evenwel een meerderheid krijgen. Daarnaast stelde de SVB zich in 2008 op het standpunt dat men eerst verantwoording zou moeten afleggen aan de ledenvergadering alvorens een samenwerkingsovereenkomst te kunnen sluiten. Volgens de bond bleven de benodigde documenten van ON International uit. Met het voorstel van Schuhkraft zou destijds een investering van drie miljoen euro zijn gemoeid.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Games