donderdag 21 april 2011

Jankie wil FIFA overtuigen van speelgerechtigheid


De Vereniging Surinaamse Nederlanders (VSN) heeft een overleg gevraagd met het Nederlands ministerie van Buitenlandse Zaken met als onderwerp de Toescheidingsovereenkomst. Nederland moet bij de Wereldvoetbalbond (FIFA) gaan lobbyen dat Surinaams Nederlandse voetballers op basis van dit verdrag voor het Surinaams elftal kunnen uitkomen.

"De Toescheidingsovereenkomst biedt die mogelijkheid absoluut", reageert VSN-voorzitter Mahin Jankie (foto: links, met Tweede Kamerlid Harry van Bommel). FIFA heeft onlangs een verzoek van de Surinaamse Voetbalbond (SVB) in dit kader afgewezen. De SVB had de FIFA toestemming gevraagd of Nederlandse voetballers van Surinaamse komaf voor het Surinaams elftal kunnen uitkomen. SVB deed het verzoek op basis van de Toescheidingsovereenkomst. "Ik heb het gevoel dat de SVB de zaak niet in voldoende mate heeft onderbouwd. Wij stellen onze deskundigheid ter beschikking en zijn bereid de FIFA te doen overtuigen dat het verdrag dit wel mogelijk maakt", zegt Jankie verder.

Nederland zou als bevriende natie van Suriname het land moeten bijstaan en zijn netwerk bij de FIFA inzetten om de zaak mogelijk te maken. Bij het gesprek moet het ministerie van Buitenlandse Zaken ook de stand van zaken aangeven met betrekking tot de naleving van dit verdrag. Suriname heeft tot nu toe nagelaten het verdrag na te leven. Het gesprek met BuZa Nederland over de Toescheidingsovereenkomst zou in feite in februari plaatsvinden. De VSN heeft door drukke werkzaamheden geen inhoud kunnen geven aan dit gesprek. De VSN zet zich in, dat dit gesprek uiterlijk in mei plaatsvindt.

Volgens Jankie vallen alle Surinaamse Nederlanders die uiterlijk december 2001 geboren zijn onder dit verdrag en zij hebben dezelfde rechten als elke andere Surinamer. "Ook de voetballers Frank Rijkaard, Ruud Gullit, Clarence Seedorf en Edgar Davids vallen onder dit verdrag", vindt Jankie. Van de ruim 350.000 Surinaamse Nederlanders vallen volgens ruwe inschatting van Jankie ongeveer 100.000 onder dit verdrag. Het nationaliteitenverdrag heeft niet op eenieder werking. Slechts voor personen die tot 30 jaar na de onafhankelijkheid van Suriname geboren zijn.

Jankie zegt de SVB en diens voorzitter Louis Giskus volledig te ondersteunen in hun streven naar de daadwerkelijke toekenning van die rechten aan deze groep. Ook ondersteunt Jankie de SVB-voorman in maatregelen die moeten leiden tot een dubbele nationaliteit. Jankie zegt ook met het Consulaat van Suriname in Amsterdam gesprekken te zullen voeren. De dubbele nationaliteit en de naleving van de Toescheidingsovereenkomst zal enorme ontwikkeling voor Suriname teweegbrengen. Jankie is van overtuigd dat vele Surinaamse Nederlanders enorme investeringen in Suriname zullen plegen. Ook tal van deskundigheid en kaders zullen het land ten goede komen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Games