vrijdag 24 december 2010

Zaalvoetbalbond ligt professionalisering in de weg


De Surinaamse Zaalvoetbalbond (SZVB) weigert te voldoen aan de voorwaarden van de Surinaamse Voetbalbond (SVB) om zaalvoetballers voor de keus te plaatsen te spelen in de zaalvoetbal- of de veldvoetbalcompetitie. Op grond daarvan is het lidmaatschap bij de SVB opgezegd.

SZVB-voorzitter Navindre Achaibersing geeft toe dat de opzegging een bestuursbesluit is dat volgende maand op een algemene ledenvergadering zal worden medegedeeld. Indien volgens hem de leden bij meerderheid zeggen dat het bestuur voorbarig is geweest en onjuist heeft gehandeld, zal het lidmaatschap opnieuw worden aangevraagd. SVB-voorzitter Louis Giskus zegt dat door het besluit van Achaibersing de zaalvoetbalbond niet zal kunnen meedoen aan internationale wedstrijden georganiseerd door de Wereldvoetbalbond (FIFA).

Achaibersing zegt dat zijn bestuur niet van plan is spelers voor een keus te plaatsen. Zijn bestuur loopt ook niet warm voor transfereisen die zullen gelden voor de zaalvoetbalclubs als zij spelers willen overnemen van de veldvoetbalclubs. "Het bestuur heeft een besluit genomen om uit de SVB te treden, omdat wij niet aan de eisen willen voldoen. Nu wij eruit zijn gestapt kan men de eisen niet meer aan ons stellen. Ik vind dat de voetballers amateurs zijn en dat aan hen geen beperkingen kunnen worden opgelegd."

Achaibersing beroept zich op twee gesprekken met de SVB, waarin deze kwestie is besproken en is afgesproken dat er een overgangsperiode zou worden ingebouwd voor de afhandeling van de kwestie. Giskus bevestigt dat er ontmoetingen zijn geweest "Op de eerste vergadering waren de vertegenwoordigers van de zaalvoetbalbond niet van plan over de regels te praten en het vervolggesprek liep ook op niets uit. Toen is aan mij gezegd dat de zaalvoetbalbond had gedacht dat een overgangsperiode in acht zou worden genomen. Als reactie daarop heb ik geadviseerd dat zij een algemene ledenvergadering aanvragen. In plaats daarvan zeggen ze het lidmaatschap op."

Begin november werd bekend dat ingaande het voetbalseizoen 2011-2012 zaalvoetballers voor het blok geplaatst zouden worden: kiezen voor deelname aan de zaalvoetbalcompetitie of de veldvoetbalcompetitie van de SVB. Door de ordening was duidelijk dat de levensader van zaalvoetbal doorgesneden zou worden, omdat een groot aantal veldvoetballers (foto: v.l.n.r. Sergio Aroepa, Siegfried Uralima, Gregory Rigters en Dwight Bergtop) ook actief meedoet aan de zaalvoetbalcompetitie.

De SZVB opereerde aanvankelijk zelfstandig, maar trad in 2004 toe tot de SVB, zoals alle andere sportbonden en -verenigingen die zich bezighouden met veldvoetbal. Die toetreding was noodzakelijk, omdat de FIFA bepaalt dat alle vormen van voetbal onder de paraplu van de nationale voetbalassociatie moeten worden ondergebracht. De FIFA erkent geen aparte zaalvoetbalbond. Deze dient aangesloten te zijn bij de moederorganisatie. Door die regel moet de SZVB zich onderwerpen aan de statuten, het huishoudelijk reglement en alle andere uitvoeringsbesluiten van de moederbond. Eén van deze uitvoeringsbesluiten is het competitiereglement waarin is bepaald dat een voetballer niet voor meer dan één club mag spelen in een competitie.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Games