donderdag 4 november 2010

Volgend seizoen geen zaalvoetballers in Natio


Ingaande het voetbalseizoen 2011-2012 worden zaalvoetballers (foto: links Melvin Valies (Giants) en rechts Gregory Rigters (Styx)) voor een keuze gesteld: kiezen voor deelname aan de zaalvoetbalcompetitie of voor de competitie van de Surinaamse Voetbalbond (SVB). SVB-voorzitter Louis Giskus geeft toe dat de huidige situatie is gedoogd, maar dat nu hieraan paal en perk gesteld moet worden om negatieve effecten verder te voorkomen.

Door de ordening wordt de levensader van zaalvoetbal doorgesneden, omdat praktisch de hele top van de hoofdklasse bij veldvoetbal meedoet aan de zaalvoetbalcompetitie.
Terugtrekking van deze spelers betekent een gewisse ondergang van de aantrekkelijkheid bij zaalvoetbalwedstrijden.

Na de Digicel Caribbean Cup en de play-off van de Surinaamse Zaalvoetbalbond (SZVB) gaat het SVB-bestuur om de tafel met de bestuurders van de zaalvoetbalbond om over veranderde beleidsinzichten te praten. De SZVB opereerde aanvankelijk zelfstandig, maar trad naderhand toe tot de SVB als lid, zoals alle andere sportbonden en verenigingen die zich bezighouden met veldvoetbal. Die toetreding was noodzakelijk, omdat de wereldvoetbalbond (FIFA) bepaalt dat alle vormen van voetbal onder de paraplu van de nationale voetbalassociatie moeten worden ondergebracht. De FIFA erkent geen aparte zaalvoetbalbond. Deze dient aangesloten te zijn bij de moederorganisatie.

Door die regel moet de SZVB zich onderwerpen aan de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en alle andere uitvoeringsbesluiten van de moederbond. Eén van deze uitvoeringsbesluiten is het competitiereglement waarin is bepaald dat een voetballer niet voor meer dan één club mag spelen in een competitie.

Giskus: "De bedoeling van het gesprek met de zaalvoetbalbond komt er op neer dat de bestaande reglementen van de SVB besproken zullen worden en de keuze die gelaten zal worden aan de sporters te spelen in de zaalvoetbalcompetitie of die van veldvoetbal. Wij zijn van mening dat de huidige situatie niet bevorderlijk is voor de zaalvoetbalsport noch voor veldvoetbal."

Het valt volgens de SVB-voorzitter niet te rijmen dat een veldvoetballer in de SVB-competitie negentig minuten speelt en zich dan onmiddellijk haast naar de hal om een half uur later een zaalvoetbalwedstrijd te spelen. Er is normaliter een rustperiode aangegeven tussen twee wedstrijden, een bepaling die de FIFA ook hanteert.

Giskus wijst erop dat vanaf het seizoen 2011-2012 spelers die een keuze maken voor zaalvoetbal een transferbedrag moeten betalen aan de veldvoetbalclubs. Nu wordt dat bedrag niet betaald, terwijl de veldvoetbalclubs zwaar investeren in hun pupillen vanaf de jeugd tot de hoofdmacht. "Een eventuele vlucht naar de zaalvoetbalclubs houdt in dat de voetballers het regelmatig internationaal contact voor veldvoetballers zullen ontberen", meent Giskus.

De voorzitter vindt ook dat de jongens tegen zichzelf beschermd moeten worden. "Er mag geen roofbouw op ze worden gepleegd. Bovendien ondervinden de clubs er last van dat de beste veldvoetballers meedraaien in de competitie van de zaalvoetbalbond, die synchroon loopt met de veldvoetbalcompetitie", merkt hij op. "Klachten hebben mij bereikt dat sommige veldvoetballers simuleren ziek te zijn op de dag van een competitiewedstrijd, maar dezelfde avond prompt meespelen in de sporthal. Weer anderen zetten zich niet voor de volle honderd procent in op het veld, omdat zij later op de avond zaalvoetbalverplichtingen hebben."

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Games