dinsdag 5 oktober 2010

KNVB spreekt vertrouwen uit in SVB


"Niet omzien, maar vooruit kijken vol goede moed. Denk altijd aan de oudste voetbalnaam van Suriname, Voorwaarts. De Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) zal u altijd blijven helpen om voorwaarts te gaan. Wij zijn broeders en zusters." Woorden van KNVB-voorzitter Michael van Praag (foto: links, met Louis Giskus) bij de receptie van de Surinaamse Voetbalbond (SVB) op 1 oktober in verband met het 90-jarig bestaan.

De voorzitter zegt dat het voor hem een heel bijzondere genoegen is om namens de KNVB present te zijn bij de receptie van de SVB. Ook vond hij het van belang om terug te gaan in de historie van de samenwerking van deze twee bonden. "Voetbal heeft een enorme geschiedenis die loopt als een rode draad als het om de verbondenheid gaat. De band tussen ons in nooit een constante rechte lijn geweest, maar heeft wel een snel stijgende curve gekend. De reden dat het zo ging was de afstand tussen deze twee landen omdat de partijen graag willen weten wat er over en weer gebeurt."

Ook noemde hij de naam van zijn overleden voorganger Jeu Sprengers. hij zegt dat zijn voorganger nauw betrokken was met de ontwikkeling van het Surinaamse voetbal, omdat hij de kracht van Suriname kende. Er is veel potentie en dat is dan ook de directe reden dat KNVB de SVB verder wil helpen in de ontwikkeling van het voetbal.

Volgens voorzitter Louis Giskus van de SVB markeert de leeftijd 90 jaar bepaalde ervaringen. "Een mens die de leeftijd van 90 jaar bereikt, wordt gezien als een mens met een gezegende leeftijd. Bij zo een leeftijd kunnen er tal van momenten aangehaald worden die maken dat men gaat spreken van een gezegend ouderdom. Een organisatie leeft op zijn eigen wijze die te maken heeft met activiteiten die ontplooit worden en kenmerkend zijn. Kenmerken van een sportorganisatie zijn bepalend voor de manifestatie van de sport en alles dat er toe moet leiden dat de sportorganisatie zichtbaar en voelbaar aanwezig is."

Giskus spreekt verder: "We gedenken vandaag het feit dat de SVB 90 jaar bestaat, hoe zichtbaar en voelbaar de SVB als overkoepelende sportbond is geweest in de Surinaamse gemeenschap. Zoals in elke vorm van leven is ook het leven van de SVB te typeren als een leven met ups en downs. Belangrijk is dat het voetbal alhier progressie heeft gemaakt door veel activiteiten, maar dan misschien met hetzelfde rendement. Wat nu centraal staat is dat de SVB getransformeerd wordt van een vrijwilligersorganisatie naar een professioneel geleide sportbond onder beheer van professionals en vrijwilligers. Nu is er dan een dankbare taak weggelegd voor de overheid en het bedrijfsleven voor de realisatie van de opbouw van het voetbal in Suriname."

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Games