vrijdag 1 oktober 2010

Begeleiding geselecteerde spelers moet beter


De begeleiding van de spelers uit de nationale selectie vereist een aanpak vanaf de opvang bij de club. Het komt regelmatig voor dat trainers en andere functionarissen van de Surinaamse Voetbalbond (SVB) geconfronteerd worden met voetballers die een scheve schaats rijden. Hun discipline laat te wensen over.

In feite is de begeleiding in handen van verschillende actoren. De thuissituatie, werkvloer, vriendenkring, het straatleven en de school werken beïnvloedend, ten nadele of ten voordele op de sportman of -vrouw die een product is van zijn/haar omgeving.

Natio bereidt zich voor op de Digicel Caribbean Cup 2010 en in het verlengde daarvan volgt de kwalificatie voor deelname aan de Olympische Spelen. De afgelopen dagen hebben zich negatieve gedragingen van enkele spelers geopenbaard die geselecteerd waren om een oefenwedstrijd te spelen in en tegen Frans-Guyana. Paspoorten waren zoekgeraakt en een speler had zich zonder opgaaf van redenen niet afgemeld voor vertrek. Deze gebeurtenissen zijn niet nieuw.

De hamvraag is hoe moet ermee worden omgegaan, want er wordt een beroep gedaan op het bedrijfsleven en de belastingbetaler via de overheid om financiële middelen beschikbaar te stellen voor het dekken van de begroting. De investering moet verantwoord zijn. Niemand is bereid ondersteuning te geven aan een selectie waarin voetballers uit de toon vallen en niet de bereidheid tonen hun krachten te geven aan het landsbelang.

Begeleiders die belast zijn met de zorg van de spelers moeten zich ervan bewust zijn, dat in een spelersgroep rotte appels kunnen zijn. De voorkeur gaat daarom uit naar vakmensen die doordringen tot de basis van het probleem van voetballers die vreemd gedrag vertonen. Ze zijn daartoe verplicht, omdat een speler die uit de ban springt genoeg is om de rest op sleeptouw te nemen.

Meedoen aan internationale wedstrijden brengt grote verplichtingen met zich mee. Confrontatie met gedragsproblemen van hedendaagse voetballers kan niet enkel in hun schoenen worden geschoven. Gedragsproblemen hebben altijd bestaan onder Surinaamse voetballers. Het ingewikkelder worden van de samenleving en invloeden die via allerlei niet te stuiten kanalen jongeren bereiken en de overhand nemen, maakt het voor begeleiders moeilijker hun werk naar behoren te doen.

Wil de SVB de gedragsproblemen tot een minimum beperken, met vooral de doelen in gedachte die nagestreefd worden met Natio, zal een professioneel begeleidingsteam aan het werk gezet moeten worden. Dat team moet in elk geval affiniteit hebben met de sport. Het zal op basis van de kennis-theorie niet de gevolgen van het vreemd gedrag bestrijden, maar de oorzaken opsporen. Als degenen die met het bijltje hakken in de vorm waarop de opvang en begeleiding nu plaatsvindt niet geloven in een professionele aanpak, ligt de eindronde op een Wereld Kampioenschap ver buiten bereik.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Games