Toescheidingsovereenkomst biedt kansen voor Suriprofs

De oplossing waar de Surinaamse Voetbalbond (SVB) al tientallen jaren op hoopt kan dichterbij zijn dan men denkt. De Surinaamse bond heeft a...

De oplossing waar de Surinaamse Voetbalbond (SVB) al tientallen jaren op hoopt kan dichterbij zijn dan men denkt. De Surinaamse bond heeft altijd de droom gehad om gebruik te maken van Surinaamse voetballers die buiten Suriname wonen of geboren zijn en het paspoort van een ander land bezitten. Wij deden zelf onderzoek naar de mogelijkheden en kansen voor de Surinaamse nationale selectie(s). In het onderzoek stond de Toescheidingsovereenkomst (TO) centraal.

Nadat we vorig jaar december met politieke partij Nationale Unie (NU) spraken over de TO zijn we ons gaan verdiepen in deze overeenkomst tussen Suriname en Nederland. NU-secretaris Mahin Jankie vertelde ons dat de meeste Surinaamse voetballers in Nederland onder Artikel 5 lid 3 vallen van de TO. "Dit betekent dat deze groep Surinaamse voetballers zonder enige wetswijziging sedert 25 november 1975 mogen uitkomen voor de Surinaamse nationale voetbalselectie", vertelde Jankie. Een zeer interessante uitspraak dat kansen moet bieden voor de Surinaamse professionals (Suriprofs) (foto) in het buitenland. 

Wij zagen dat er veel verschillende interpretaties zijn van de TO, mede omdat de inhoud van de overeenkomst op een aantal gebieden vaag en globaal is geformuleerd. Zo is er bijvoorbeeld geen duidelijkheid over het begrip 'Surinamer'. Bedoelt men 'behandeld te worden als Surinaamse staatsburger' of - in het andere uiterste - zoals men gewend is als ‘Surinamer' te worden bejegend. Daartussen zit een zee van benaderingen en het probleem van de TO is nu dat men dat begrip 'Surinamer' nooit goed heeft toegelicht. 

Een daarop volgende logische gedachte is dat de FIFA ook een eigen conclusie kan formuleren omtrent de rechten van voetballers op basis van de overeenkomst. Dit heeft ons er toe gezet om iemand van de FIFA te benaderen die een blik kan werpen op de Surinaamse regeling. Na het bestuderen van de FIFA statuten kwamen we er achter dat de FIFA Players’ Status Committee dit soort zaken behandeld en daar ook besluiten over neemt. Dit 11-koppige comité bestaat uit een voorzitter, een vice voorzitter en 9 leden, allen afkomstig uit verschillende landen. 

Om direct een goede blik op de kwestie te krijgen, hebben we de vice voorzitter benaderd. Vice voorzitter van het Players’ Status Committee is de Amerikaan Chuck Blazer. Naast deze functie in het comité is hij ook secretaris-generaal van de CONCACAF (Confederation of North, Central American and Caribbean Association Football). De Amerikaan was bereid om zijn mening te geven over de situatie in Suriname. Daarbij melde hij in het contact dat zijn visie niet als officiële uitspraak van de Players’ Status Committee noch FIFA gezien kan worden. Hiermee hadden wij geen enkel probleem, omdat we alleen een kundige blik wilden om de kansen van Suriname te peilen. 

Ten eerste willen we aangeven wat we de heer Blazer hebben voorgelegd, zodat duidelijk is in hoeverre de mening van de Amerikaan op juiste en volledige informatie is gebaseerd. We hebben de intentie kort uitgelegd welke dus is om de mogelijkheid te onderzoeken Suriprofs te selecteren voor de nationale voetbalselecties van Suriname. Artikel 5 lid 2 van de TO hebben we geciteerd en vertaald naar het Engels. Daarnaast hebben we aangegeven dat de Surinaamse grondwet geen dubbele nationaliteit toestaat, maar dat er op basis van een interpretatie van de TO misschien wel rechten geclaimd kunnen worden. 

De korte analyse van Blazer op de Surinaamse kwestie is als volgt: "Een paar jaar geleden hadden we een vergelijkbare kwestie. Het ging toen over een jonge speler van Jamaicaanse origine en een soortgelijke bepaling in de grondwet van Jamaica. Als ik me de zaak goed herinner, verkreeg de niet in Jamaica geboren voetballer een Jamaicaans paspoort. Het vraagstuk was of hij een dubbele nationaliteit had op het moment dat hij voor een ander nationale selectie speelde. 

Het besluit van het Players’ Status Committee was dat de grondwet in Jamaica in wezen verklaard dat hij in essentie een burger was, hoewel hij geen Jamaicaans paspoort had op het moment. De situatie in Suriname kan anders geïnterpreteerd worden, aangezien voetballers onder de Surinaamse wetgeving geen recht hebben op een dubbele nationaliteit en daarvoor eerst afstand moeten doen van hun huidige (Nederlandse) nationaliteit om uiteindelijk als Surinamer gezien te worden. 

Ik kan niet met zekerheid zeggen of het Players’ Status Committee de zaak op deze manier zou beargumenteren, maar er zijn wel enkele parallellen met jurisprudentie (zoals de Jamaicaanse zaak) waar 'dubbele nationaliteit'-rechten worden erkent zonder dat er een echt paspoort wordt uitgegeven, omdat de wet het recht verstrekt. Het paspoort is slechts het symbool van die erkenning. Als u wilt, kan ik de juridische afdeling van FIFA vragen om er verder naar te kijken. Het is zeker een interessante situatie en de moeite waard te onderzoeken voor een finaal antwoord." 

Blazer verteld dus dat er vergelijkbare zaken zijn over voetballers die niet een tweede paspoort bezitten, maar door wetgeving van een land toch (voetbal) rechten bezitten. Hij ziet overeenkomsten tussen de kwestie in Suriname en de kwestie die hij aangeeft over de Jamaicaanse voetballer(s). In zijn uitspraken is te merken dat er kansen bestaan, op basis van de TO, als er een officieel verzoek wordt ingediend bij de FIFA. Op zijn laatste vraag, betreffende de juridische afdeling van FIFA, hebben we natuurlijk positief gereageerd. 

Al snel kregen we in het volgende contact onverwacht een zeer positief antwoordt. Blazer wist ons het volgende te vertellen: "De Toescheidingsovereenkomst lijkt impliciet rechten/dubbele nationaliteit toe te kennen, zelfs indien het niet toegestaan is op grond van de Surinaamse grondwet." Een zeer bemoedigende uitspraak van iemand die vice voorzitter is van het FIFA Players’ Status Committee. Waarschijnlijk is hij tot deze conclusie gekomen door iemand van de juridische afdeling het vraagstuk plus de Surinaamse overeenkomst voor te leggen. Daarnaast vroeg hij aan ons of de TO ook in andere situaties worden gebruikt. "Zijn er andere zaken, niet gerelateerd aan sport, waar de kwestie van de Toescheidingsovereenkomst en rechten zijn bevestigd door het Surinaamse Hof van Justitie?" 

Als eerste wisten we aan te geven dat de TO door het Hof van Justitie op 3 augustus 2007 alle rechten inzake de overeenkomst heeft bevestigd. Ten tweede hebben we het meest recente voorbeeld uiteengezet waar de TO in de praktijk wordt gebruikt en waaruit dus blijkt dat er rechten geclaimd kunnen worden op basis van de overeenkomst. 

We legden de situatie voor, welke in januari dit jaar in de publiciteit kwam omtrent de uitlevering van criminele Nederlanders van Surinaamse komaf. De omstandigheid was zo dat criminelen die in Suriname zijn ondergedoken een beroep doen op de TO, als er een uitleveringsverzoek komt vanuit Nederland. Hierdoor kunnen de criminelen niet uitgeleverd worden. De Surinaamse minister van Justitie, Chandrikapersad Santokhi, verklaarde toen het volgende over de kwestie aan de media. "Er is een rechterlijke uitspraak die deze categorie Nederlanders beschouwt als Surinaamse staatsburgers waardoor ze niet kunnen worden uitgeleverd." Volgens de minister werden alle verdachten in het verleden wel uitgeleverd. "Dit is iets nieuws", vertelde hij tegenover de Nederlandse Wereldomroep. 

Door deze uitspraak van de minister van Justitie, welke volgens ons erg zwaar weegt, stijgt de mogelijkheid voor de voetballers (overigens ook voor sporters in het algemeen) van Surinaamse origine met een buitenlands paspoort om voor de nationale voetbalselectie(s) uit te komen. Tot dit punt hebben we geen contact meer gehad met Chuck Blazer. Maar omdat wij duidelijk ondervinden dat de kansen voor het oprapen liggen om het internationale voetbal van Suriname in een stroomversnelling te laten varen, hebben we in een document de gehele situatie uiteengezet en op 4 februari 2010 verzonden naar het hoofdkantoor van de FIFA. 

Tot op heden hebben we niks vernomen of het document is bekeken of besproken. Niet dat wij dit verwachten, maar het is het proberen waard. De oorzaak ligt hem waarschijnlijk in het feit dat wij niet de contactpersoon zijn bij de SVB. Om tot een definitief antwoord te komen zou de TO in zijn geheel aangeleverd moeten worden bij de juridische afdeling van de FIFA door de SVB, zodat ze een goed beeld hebben van de inhoud. De FIFA kan dan onafhankelijk de overeenkomst gaan bekijken, zonder politieke statements of opinie van de Surinaamse regering. De wereldvoetbalbond kan vervolgens zelf conclusies trekken die niet per direct overeen hoeven te komen met de gedachten van de Surinaamse regering/politiek. 

 Jongstleden (3 april 2010) hebben we al onze 'bevindingen' naar de SVB verstuurd met het doel om toch iets officieel te laten onderzoeken, zodat er een definitieve conclusie is omtrent de mogelijkheden. We hebben nog geen weerwoord mogen ontvangen van de Surinaamse bond, maar we blijven hopen dat er wat ondernomen wordt.

COMMENTS

BLOGGER: 7
 1. Dit artikel spreekt over "we".
  Wie zijn "we"?
  Ik kan dit nergens achterhalen.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. De verantwoordelijkheid ligt inderdaad bij de SVB.maar ik vraag me af in hoe verre het bestuur van de SVB de T.O serieus neemt.Ze kunnen het in ieder geval toch proberen?Wat hebben ze te verliezen?De FIFA heeft min of meer laten blijken dat er toch enig zins mogelijkheden liggen voor de Surinaamse voetballerij,waar wacht het bestuur van de SVB dan nog op???Dat is nou iets wat ik verdomme niet snap!

  Over 4 jaren begint het WK in Brazilie en daarbij is het van cruciaal belang dat er nu snelle en wijze besluiten moeten worden genomen!Eigenlijk is de SVB al weer te laat,maar het kan nu nog!

  Het wachten op de Surinaamse regering is water naar zee dragen en als de NDP na de verkiezingen aan de macht komt,is ook niet geheel zeker of zij wel de intensie zullen hebben om wat aan de Surinaamse grondwet te doen (hoewel ze dat wel belooft hebben in hun verkiezings campanges).

  Al met al,ik hoop dat er toch enige schot in deze zaak komt,want met zoals het nu gaat zullen we voor immer iedere WK op onze buiken mogen schrijven en zal Suriname steeds verder achterop geraken en op dezelfde level gelijk Montserrat komen te zitten,het laagste van het laagste.

  Dit kan en mag niet zover komen,dus moet er wel iets gebeuren!!

  BeantwoordenVerwijderen
 3. NPS/VHP en CDA/PVDA hebben de ontwikkeling van Suriname gesoboteerd.

  Zie: www.surinaamsenederlanders.eu & www.nationaleunie.net

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Is er wat schot in de zaak gekomen website NatioSuriname

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Ik heb contact gehad met Gordon van Sichem van de SVB. Het bestuur zat de laatste weken in Zuid-Afrika i.v.m. het FIFA congress en het WK. Bij terugkomst in Suriname was het de bedoeling dat het bestuur zich gezamenlijk ging buigen over de mogelijkheden van de Toescheidingsovereenkomst.

  Het bestuur is inmiddels terug uit Zuid-Afrika, dus ik verwacht in de komende weken een reactie over de kwestie. Ze gaan er "kritisch" naar kijken..

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Hallo Raj-G

  Ben zeer ingenomen met de snelheid waarmee jij reageert.

  Blijf contact houden met de SVB, zo alleen kan je het warm houden.

  Overigens ben ik ook de mening toegedaan dat wij liever na orde op zaken gesteld te hebben de stap moeten maken richting Comnebol, zuid-Amerika.

  Als we semi-prof voetbal willen invoeren en lid blijven van de CFU kunnen wij mijn inziens vergeten dat het goed zal verlopen. Voor het bedrijfsleven en voetballers is het niet aantrekkelijk.

  Aansluiten bij comnebol zou een boost zijn voor het Surinaamsvoetbal en bedrijven zullen zeker reclame willen maken aangezien er veel publiek en aandacht zal ontstaan als een land als Argentinie of Brasil tegen Suriname moeten spelen. Ondanks dat we jaren grote verliezen zullen leiden ben ik van overtuigd dat gaande weg het voetbal en de talenten in Suriname zeer snel tot ontwikkeling zullen komen.

  Maar ik blijf het zeggen, ik kan het niet begrijpen dat de SVB zich richt op wk 2014 of 2018. Ook met de Surinaamse jongens in ned. zal het moeilijk gaan. Het beste is om met een goed beleid over enkele jaren proberen een u 17 wk te halen. Dat is haalbaar. Onze voetballers boven de 16 zullen nooit die hoogte bereiken om enigsinds tegen stand te bieden tegen de noord-Amerikaanse landen. Hun achterstand maak je nooit meer goed.

  BeantwoordenVerwijderen

Naam

Heren,56,Natio,56,Opinie,10,Overige,6,Suriname,56,Video,80,
ltr
item
Natio Suriname | Voetbal: Toescheidingsovereenkomst biedt kansen voor Suriprofs
Toescheidingsovereenkomst biedt kansen voor Suriprofs
https://1.bp.blogspot.com/-hu4quw-UOs4/XzK_qbXEuwI/AAAAAAAAO-o/KCLVoTPzN74mh_-0WO6-_GaUnYoNLrPDwCLcBGAsYHQ/s640/Toescheidingsovereenkomst%252C%2B2020.png
https://1.bp.blogspot.com/-hu4quw-UOs4/XzK_qbXEuwI/AAAAAAAAO-o/KCLVoTPzN74mh_-0WO6-_GaUnYoNLrPDwCLcBGAsYHQ/s72-c/Toescheidingsovereenkomst%252C%2B2020.png
Natio Suriname | Voetbal
https://www.natiosuriname.com/2010/05/toescheidingsovereenkomst-biedt-kansen_10.html
https://www.natiosuriname.com/
https://www.natiosuriname.com/
https://www.natiosuriname.com/2010/05/toescheidingsovereenkomst-biedt-kansen_10.html
false
3517194250845090273
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content