woensdag 23 december 2009

DA’91: 'We hebben professionals nodig'


Al sinds 2004 is DA’91 voorstander om de dubbele nationaliteit op te nemen in de Surinaamse grondwet. Volgens het DA’91 zou Suriname met invoering beter kunnen concurreren met de ontwikkelde landen, waaronder ook op gebied van sport. Partijvoorzitter Winston Jessurun (foto: rechts) verstrekte ons hun visie over de nationaliteitskwestie.

Met het toenemende verkeer van goederen, diensten en personen moet de wenselijkheid van een zekere economische binding van personen, eerder in de eis van ingezetenschap worden gezocht. In dit licht moet volgens DA’91 ook de discussie over een dubbele nationaliteit geplaatst worden.

In deze globaliserende wereld raken de beperkingen van de nationaliteit meer en meer op de achtergrond. Maar er zijn mensen die door professionele en intellectuele onzekerheid, de nationaliteitvereiste bewust een andere waarde toekennen; mensen die de eigen maatschappelijke positie en niet de maatschappelijke ontwikkeling centraal stellen.

Om het tekort aan kader (experts) - een argument dat we zo vaak horen van de zijde van de regering bij stagnatie in de uitvoering van projecten - het hoofd te bieden, moeten we juist een open-deur-politiek nastreven. Zoveel vitale functies in Suriname zijn onbemand of onder bemand, er is een structureel tekort aan experts. Zelfs de rechterlijke macht kan niet naar behoren functioneren, vanwege een tekort aan rechters.

Het “bedrijf Suriname” kan niet voldoende goed opgeleide arbeidskrachten vinden, maar wij gedragen ons alsof er duizenden staan te popelen aan de bedrijfspoort. Nationale zelfingenomenheid staat een zakelijke houding en oordeelsvorming in de weg.

Wat het land nodig heeft is een open-deur-politiek ten aanzien van het broodnodige kader, vooral het Surinaams kader dat momenteel in Nederland woonachtig is en de nare ervaringen van de jaren tachtig nog vers in het geheugen heeft, terug wil, maar nog onzeker is over de omstandigheden bij terugkeer.

Kale oproepen met verwijzingen naar de locatie van de graven van navelstrengen zijn uit de tijd. Nu is het de tijd van op de maat gesneden arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden, arbeidsverhoudingen en arbeidsinhoud. Dit geldt natuurlijk ook voor de sporters van Surinaamse komaf in het buitenland met name in Nederland.

En natuurlijk kan Suriname daarin slechts beperkt concurreren met ontwikkelde landen, maar in het besef, welke factoren een belangrijke rol spelen, kan het beste ervan gemaakt worden en kan Suriname haar onderscheidende voordelen inzetten. De dubbele nationaliteit kan daar zeker bij passen. Omdat Suriname goed opgeleide professionals nodig heeft en niet andersom!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Games