maandag 26 oktober 2009

KNVB deelt kennis met SVB in seminar


Club- en jeugdontwikkeling, marketing en sponsoring zijn de rode draad van het eendaags seminar van de Surinaamse Voetbalbond (SVB). De thema's zijn in Hotel Krasnapolsky behandeld vanuit een internationaal perspectief door de Nederlandse deskundigen Hans Schreudering (foto) en Berend Rubingh. De maatschappelijke betekenis, de macht en de invloed van de voetbalsport zijn breed uitgemeten. Het duo heeft gefietst door de elementen die nodig zijn om de top van het voetbal te bereiken.

De macro-ontwikkeling in de ontwikkelde landen is niet direct vergelijkbaar met die in Suriname, maar ook de ontwikkeling in het klein vraagt in beginsel dat de aanpak van voetballers, de organisatie, de samenwerking, training en opleiding gelijk is met het oog op het bereiken van de top. Uit de presentatie kwam naar voren dat met name de jeugdontwikkeling, wat niet alleen in Suriname een punt van zorg is, maar ook grote landen als Rusland en Engeland kunnen er niet goed mee overweg.

Niet alleen talent en geld zijn belangrijk betoogt Schreudering, maar ook teamontwikkeling en visie. Rubingh is tot de conclusie gekomen dat in Suriname nog veel werk aan de winkel is en dat door een juiste kruisbestuiving veel bereikt kan worden. Aan het gehoor is benadrukt dat ontwikkeling van spelers, coaches, management, jeugdopleidingen en competities belangrijk is.

Een lastig dilemma is het dealen met verschillende culturen. Het komt erop neer dat achter elke manier van coachen een cultuur is. Rubingh heeft gezegd dat voetbal veel kan betekenen voor landen die in diepe treurnis zitten.

SVB-leden hebben tijdens de vragenronde en gedachtewisseling enkele incidentele typisch Surinaamse situaties onder een vergrootglas geplaatst en de deskundigen gevraagd naar hun mening. De rode draad die door de antwoorden liep was het advies om een sterke wil tot verandering te ontwikkelen. Rubingh drong aan op nauwe samenwerking, het ontwikkelen van goede communicatie, solidariteit, elkaar de hand reiken en een ‘doen-mentaliteit’ ontwikkelen. Als stap naar de toekomst ziet hij een kritische instelling, gebruikmaken van de ervaring in huis, de betrokkenheid van eenieder, oplossingsgerichtheid, positivisme en tolerantie.

Voorzitter van de SVB Louis Giskus, reageerde na afloop van het seminar jammer genoeg niet volgens de woorden (oplossingsgerichtheid en positivisme) van Berend Rubingh. “De informatie was heel interessant en leerrijk, maar gelet op de populatie van Suriname is niet alles haalbaar. Suriname heeft een kleine gemeenschap, dus dat van televisierechten, waarover de gasten het hebben gehad, zou sowieso niet realiseerbaar zijn. Wat we wel zouden kunnen meenemen, is dat de clubs zich beter gaan organiseren.”

Ray Wimpel secretaris van de Stichting Internationaal Voetbal Suriname, die het seminar opende en afsloot, zei kort en krachtig dat de opgedane kennis met anderen gedeeld moet worden. Jaloezie, meningsverschillen, dubbele agenda's en machtsdronkenschap moeten volgens hem plaatsmaken voor liefde, eenheid en inzet.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Games