zaterdag 1 december 2018

Essed Stadion voor 1 miljoen in nieuw jasje


Het Franklin Essed Stadion is in een geheel nieuw jasje gestoken. Er zijn enkele belangrijke faciliteiten bijgebouwd. De meest in het oog springende faciliteit is de nieuwe tribune aan de oostzijde. De technische oplevering van dit US$ 1 miljoen FIFA-project heeft vrijdag plaatsgevonden.

Het stadion voldoet nu aan enkele internationale voorwaarden. Volgens de voorzitter van de Surinaamse Voetbal Bond, John Krishnadath, zal de ingebruikname mogelijk in eind januari plaatsvinden. Het stadion dient volgens hem ook als back-up voor het André Kamperveenstadion. "We zijn er nog niet wat de standaarden betreft. Het gaat om de verlichting en grootte van het veld alsook de capaciteit van het stadion. Die zaken moeten nog in orde gemaakt worden", zegt Krishnadath.

Indien de plannen van de nieuwbouw van het AK-stadion niet vlot verlopen, zal om geen stagnatie te ondervinden, de verlichting tijdelijk naar Essed Stadion worden overgebracht. Momenteel is het vernieuwde Essed Stadion goed voor 3500 zitplaatsen. Dit is inclusief skyboxen als bijkomende werken die ook verder ingericht moeten worden.

Er is een gedegen onderhoudsplan alsook een veiligheidsplan, verzekert Krishnadath. Naast de FIFA middelen heeft de SVB ook een bijdrage geleverd. De ministeries van Financiën en Openbare Werken, Transport & Communicatie hebben eveneens een belangrijke rol gespeeld bij het realiseren van dit doel.

De bestaande tribune aan de westzijde is ook gerenoveerd en is de totale dakbedekking grondig aangepakt. De noodzakelijke voorzieningen die bij zijn gekomen bij de nieuwe tribune zijn onder meer: EHBO, plek voor dopingcontrole, afzonderlijke ruimtes voor vrouwelijke en mannelijke arbitrage, massage ruimtes voor spelers, toiletten voor mensen met een beperking.

Parkeren zal een probleem blijven, omdat de mogelijkheden beperkt zijn in de directe omgeving. Dan nog is de SVB vrij optimistisch en blijft kijken naar mogelijkheden om het stadion geheel naar internationale standaarden in te richten. De digitale wedstrijdklok die er heel mooi bij staat en zeker enig in zijn soort, kon de demonstratie niet doorstaan vanwege internetproblemen. De aankleding van de faciliteiten zal in januari plaatsvinden. Op meest korte termijn zal het bestuur van de SVB werken aan het verharden van de looppaden, het loketgebouw, stadiongeluid en de beheerderswoning.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Games