donderdag 5 november 2015

Dubbele nationaliteit weer aangekaart bij regering


De Surinaamse Voetbalbond (SVB) heeft minister Faizal Abdoelgafoer (foto) van Sport- en Jeugdzaken gevraagd om te pleiten voor het afschaffen van vermakelijkheidsbelasting op kaartenverkoop bij sportevenementen. Er is ook aandacht gevraagd voor invoering van de dubbele nationaliteit voor sporters. SVB-voorzitter John Krishnadath heeft aangegeven dat er aan fondsvorming wordt gedaan.

Krishnadath deed het voorstel om de nieuwe gym van de bond, die in het Franklin Essed stadion is gehuisvest, voor langere termijn af te huren om nationale selecties te accommoderen. Deze sporters kunnen daar dan aan de slag onder begeleiding van het medisch team van de SVB. Dit kwam naar voren tijdens het kennismakingsbezoek dat de bond bracht aan de bewindsman.

De SVB-voorman gaf ook aan dat de bond in een financieel zwakke positie verkeert, mede door het uitblijven van steun van overheidswege en daarom projecten uitvoert om fondsen te genereren. De SVB gaf aan dat sportorganisaties na overdracht van de vermakelijkheidsbelasting haast geen middelen overhouden voor het uitvoeren van andere projecten. Ook zullen de verschillende selecties, vanwege deze krappe financiële situatie, worden ontbonden en niet ingeschreven worden voor meetmomenten in de regio.

De minister deelde mee dat het ministerie nu een faciliterende rol wil vervullen voor 'sportaanbieders'. De samenwerking tussen het ministerie en de SVB moeten dus in één beleid uitmondden. Abdoelgafoer wil afstappen van het verouderde subsidiebeleid en wil subsidie slechts toekennen na duidelijk advies van de moederorganisatie. Hierdoor krijgen 'sportaanbieders' de ruimte projecten of programma’s naar behoren uit te voeren, als die in lijn zijn met het algemene beleid voor een bepaalde tak van sport.

De bewindsman stelde voor dat er een lange termijn planning wordt gemaakt over de richting welke het Surinaamse voetbal op moet gaan, zodat de gelden, voor zover die nodig zijn voor de uitvoering, gealloceerd kunnen worden op de begroting van het ministerie. Sport en Jeugdzaken is bijzonder geïnteresseerd in de plannen voor jeugdvoetbal (jongens en meisjes) en ziet graag dat er veel aandacht daaraan besteed wordt.

De SVB-voorzitter vroeg ook dat de minister ervoor pleit dat de dubbele nationaliteit zo gauw mogelijk wordt geïmplementeerd. Krishnadath benadrukte dat niet alleen de voetbalsport hier profijt aan zal hebben, maar de sport in haar totaliteit. De minister kon meegaan met deze zienswijze en beloofde met de bestemde actoren hierover te praten, meldt Sport en Jeugdzaken in een persbericht.

1 opmerking:

Games