maandag 19 augustus 2013

'SVB moet beter plannen en begroten'


Column [De Ware Tijd] - De gebeurtenis bij de Surinaamse Voetbalbond (SVB) waarbij de administratieve leiding erop heeft gezinspeeld dat de inschrijving van een U-15 selectie voor een internationaal toernooi niet heeft plaatsgevonden, houdt ook verband met gebrek aan financiële middelen om de afvaardiging mogelijk te maken.

Bonden en trainers klagen dat ze niet de nodige steun krijgen van het bedrijfsleven en de overheid. Maar op de keper beschouwt, ligt de fout vaak bij de organisatie. Het is niet de sterkte kant van instanties om voorlopige begrotingen te maken in afwachting van het formele programma. Bonden en verenigingen zijn zich er voldoende van bewust dat sommige organisaties niet tijdig een definitief programma van een toernooi bekendmaken. Afgezien van deze tekortkoming, die niet bijdraagt tot behoorlijke planning vooraf en het maken van een begroting, kan met een beetje flexibiliteit een tentatieve begroting en planning worden gemaakt.

Met veel fanfare is er een marketingpoot opgezet bij de bond, toen de FIFA daarop aandrong. Er zijn geen aanwijzingen dat dit orgaan effectief in het veld bezig is om middelen in te zamelen voor selecties die Suriname moeten vertegenwoordigen in het buitenland. Overigens zou deze poot het bondsbestuur veel werk uit handen nemen. Trouwens mag worden verwacht dat het marketingbureau ondersteuning kan geven aan de planning en samenstelling van de begroting. Nu de bijdrage ontbreekt, is er in de toekomst geen zicht op een structurele inzameling van middelen voor de selecties.

Het is een goede gedachte geweest om een specialist aan te trekken om de marketing van de grond te krijgen. Het bestuur van de SVB is niet geprofessionaliseerd. Dat betekent stagnatie in de toekomst en het uitblijven van de juiste aanpak. Het congres van de bond is achter de rug, helaas zijn aanbevelingen en voorstellen formeel nog niet gepresenteerd. Aan de hand daarvan moet boven water komen hoe de samenhang tussen het financieel beleid en andere zaken ligt. Aanbevelingen en voorstellen moeten niet in de lade verdwijnen zoals gebruikelijk is, maar voorgelegd worden aan de samenleving voor een brede discussie. Daarmee is de gemeenschap deelgenoot van de ontwikkelingsrichting.

De gebeurtenis binnen de SVB moet een les zijn voor andere organisaties en bonden die op dezelfde lijn zitten als de voetbalbond. Het bedrijfsleven moet voortaan eisen dat wanneer bonden en verenigingen gaan shoppen om aan middelen te komen die eerst behoorlijk hun huiswerk hebben gemaakt. Dat geldt ook voor de overheid die middelen beschikbaar stelt, maar niet altijd vraagt aan de organisatie verantwoording af te leggen. Daardoor onttrekken de organisaties zich aan de verantwoordingsplicht, terwijl er gemeenschapsgelden mee gepaard gaan.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Games