woensdag 8 mei 2013

Patrick Kensenhuis kaart Suriprofs kwestie aan


Dinsdagavond heeft parlementariër Patrick Kensenhuis (NF/NPS) (foto) zoals eerder beloofd een pleidooi gehouden over de kwestie Suriprofs tijdens de eerste ronde van de behandeling van de wet 'Personen van Surinaamse Afkomst' (PSA). Hij deelde mee dat dit 'een van zijn belangrijkste' discussiepunten is voor de PSA-wet.

Nadat Anton Paal en Chandrikapersad Santokhi het woord hadden gedaan over de aanleiding en urgentie van de PSA-wet en diverse grammaticale verbeteringen, was het na de pauze de beurt aan Kensenhuis. Naar aanleiding van het wetsontwerp en de voordelen die zijn genoemd, gaf hij te kennen vooral de plaats van de sportsector te missen. "We hebben hierover misschien eenvoudig gesproken, maar ik denk dat het van belang is om heel concreet te kijken op welke wijze dit wetsontwerp ook de sportsector zou kunnen dienen", begon hij zijn pleidooi.

"Ik weet, en misschien is het retorisch, dat je misschien zou moeten gaan kijken naar onze nationaliteitswet en daar misschien aanpassingen moet brengen. Maar ik denk ook dat er voor sporters een regeling getroffen zou kunnen worden, als wij dus dit wetsontwerp op dit moment behandelen. Het gaat er om dat Surinamers in diaspora die ook op sportgebied een bijzondere prestatie leveren, de gelegenheid zouden kunnen krijgen om voor onze nationale selecties uit te komen, als ze tenminste niet voor een andere nationale selectie zijn uitgekomen. Natuurlijk moet je gaan kijken of de statuten, de grondwet en internationale regels hiervoor ruimte bieden", aldus Kensenhuis die hierover wel een discussie in De Nationale Assemblee (DNA) wil aangaan.

De NPS'er kaartte aan dat 'het goed zou zijn om een regeling te treffen waardoor topsporters ook in de gelegenheid worden gesteld om voor Suriname uit te komen.' Daarbij opperde hij al mogelijke oplossingsmodellen. "De nationaliteitskwestie speelt hier een rol, maar ik kijk naar mogelijkheden in dit wetsontwerp. Misschien een nationaliteitsartikel of misschien een mogelijkheid waarbij de mensen in aanmerking komen voor een sportpaspoort. Ik neem dit mee, voor de discussie."

In zijn slot benadrukte hij nogmaals de nood voor een regeling voor de sportsector. "Ik kan duidelijk aangeven, dat wat mij betreft het nodig is dat wij een regeling treffen voor de Surinamers in diaspora en als het mogelijk is dat wij dit wetsontwerp gebruiken om alles te doen wat mogelijk is, waardoor de belangen van Surinamers in diaspora gediend worden, waarbij Suriname ook voordeel aan heeft. En ik zie dus graag voor wat betreft de relatie met sportsector dit ook graag geregeld in dit wetsontwerp."

DNA-voorzitter Jennifer Geerlings-Simons verdaagde de vergadering, nadat de 4e spreker Theo Vishnudatt had gesproken, naar donderdag 10:00 uur. Dan zullen de overige leden die de PSA-wet hebben voorbereidt het woord voeren, waaronder Ronnie Brunswijk.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Games